יהושוע - פרק ד - פסוק כד הדפסה
למען דעת כל-עמי הארץ, את-יד יהוה, כי חזקה, היא--למען יראתם את-יהוה אלוהיכם, כל-הימים.