יהושוע - פרק ה - פסוק א הדפסה
ויהי כשמוע כל-מלכי האמורי אשר בעבר הירדן ימה, וכל-מלכי הכנעני אשר על-הים, את אשר-הוביש יהוה את-מי הירדן מפני בני-ישראל, עד-עוברם; ויימס לבבם, ולא-היה בם עוד רוח, מפני, בני-ישראל.