יהושוע - פרק ה - פסוק ב הדפסה
בעת ההיא, אמר יהוה אל-יהושוע, עשה לך, חרבות צורים; ושוב מול את-בני-ישראל, שנית.