יהושוע - פרק ה - פסוק ג הדפסה
ויעש-לו יהושוע, חרבות צורים; וימל את-בני ישראל, אל-גבעת הערלות.