יהושוע - פרק ה - פסוק ה הדפסה
כי-מולים היו, כל-העם היוצאים; וכל-העם היילודים במדבר בדרך, בצאתם ממצריים--לא-מלו.