יהושוע - פרק ו - פסוק א הדפסה
ויריחו סוגרת ומסוגרת, מפני בני ישראל:  אין יוצא, ואין בא. 

ויריחו סוגרת את שערייה מפני בני-ישראל ואף אחד מהם לא יוצא ולא נכנס