יהושוע - פרק ח - פסוק יח הדפסה
ויאמר יהוה אל-יהושוע, נטה בכידון אשר-בידך אל-העיי--כי בידך, אתננה; ויט יהושוע בכידון אשר-בידו, אל-העיר. 

כי בפסוק זה הפילו את חומת יריחו