בראשית - פרק ב - פסוק כא הדפסה
ויפל יהוה אלוהים תרדמה על-האדם, ויישן; וייקח, אחת מצלעותיו, ויסגור בשר, תחתנה. 

אני סבורה שהפסוק הזה חשוב מאוד מכיוון שמסופר שה' ברא את האישה.