שופטים - פרק ג - פסוק כא הדפסה
וישלח אהוד, את-יד שמאלו, וייקח את-החרב, מעל ירך ימינו; ויתקעהא, בבטנו.