שופטים - פרק ו - פסוק יז הדפסה
ויאמר אליו, אם-נא מצאתי חן בעיניך; ועשית לי אות, שאתה מדבר עימי.