שופטים - פרק יד - פסוק יב הדפסה
ויאמר להם שמשון, אחודה-נא לכם חידה:  אם-הגד תגידו אותה לי שבעת ימי המשתה, ומצאתם--ונתתי לכם שלושים סדינים, ושלושים חליפות בגדים. 

זה ריגש אותי הפסוק הזה מאוד