שמואל א - פרק א - פסוק ד הדפסה
ויהי היום, ויזבח אלקנה; ונתן לפנינה אשתו, ולכל-בניה ובנותיה--מנות. 

שמי פנינה