שמואל א - פרק א - פסוק ה הדפסה
ולחנה, ייתן מנה אחת אפיים:  כי את-חנה אהב, ויהוה סגר רחמה. 

כי