שמואל א - פרק א - פסוק כה הדפסה
וישחטו, את-הפר; ויביאו את-הנער, אל-עלי.