שמואל א - פרק א - פסוק כח הדפסה
וגם אנוכי, השאילתיהו ליהוה, כל-הימים אשר היה, הוא שאול ליהוה; וישתחו שם, ליהוה. 

שכולם צריכים להאמין ולהשתחוות לה'