שמואל א - פרק ב - פסוק לא הדפסה
הנה, ימים באים, וגדעתי את-זרועך, ואת-זרוע בית אביך--מהיות זקן, בביתך. 

כי זה השם שלי והפסוק הזה מצא חן בעייני