שמואל א - פרק ג - פסוק יב הדפסה
ביום ההוא אקים אל-עלי, את כל-אשר דיברתי אל-ביתו--החל, וכלה.