שמואל א - פרק ד - פסוק ה הדפסה
ויהי, כבוא ארון ברית-יהוה אל-המחנה, ויריעו כל-ישראל, תרועה גדולה; ותיהום, הארץ.