שמואל א - פרק ה - פסוק ז הדפסה
ויראו אנשי-אשדוד, כי-כן; ואמרו, לא-יישב ארון אלוהי ישראל עימנו--כי-קשתה ידו עלינו, ועל דגון אלוהינו.