שמואל א - פרק ה - פסוק יא הדפסה
וישלחו ויאספו את-כל-סרני פלשתים, ויאמרו שלחו את-ארון אלוהי ישראל וישוב למקומו, ולא-ימית אותי, ואת-עמי:  כי-הייתה מהומת-מוות בכל-העיר, כבדה מאוד יד האלוהים שם.