שמואל א - פרק ח - פסוק א הדפסה
ויהי, כאשר זקן שמואל; וישם את-בניו שופטים, לישראל.