שמואל א - פרק י - פסוק ו הדפסה
וצלחה עליך רוח יהוה, והתנבית עימם; ונהפכת, לאיש אחר. 

אני גרתי פעם ארץ אחרת ושעברתי לגור לפו הפכתי לאיש אחר.