שמואל א - פרק כב - פסוק ז הדפסה
ויאמר שאול, לעבדיו הניצבים עליו, שמעו-נא, בני ימיני:  גם-לכולכם, ייתן בן-ישי שדות וכרמים--לכולכם ישים, שרי אלפים ושרי מאות. 

בחרתי בפסוק זה ..מכיוון ששאול נותן לכולם שווה בשווה ולכולם הוא נותן אותו הדבר זה כמוני שאני נותנת לנכדים שלי אותו הדבר ולא עושה אפה ואפה שלחלקן אני נותנת יותק ולחלקן פחות אני עושה תחלוקה שווה בשווה כי אם אני הייתי שם והייתי מקבלת פחות הייתי נעלבת אבל הינה הייתי שם אמא שלי העדיפה תמיד את אחותי הגדולה והיא נתנה לה יותר דברים ולי כמעט לא כלום ..! :)