בראשית - פרק כו - פסוק יג הדפסה
ויגדל, האיש; וילך הלוך וגדל, עד כי-גדל מאוד. 

המשיך בעשייתו הרוחנית