שמואל ב - פרק א - פסוק ב הדפסה
ויהי ביום השלישי, והנה איש בא מן-המחנה מעם שאול, ובגדיו קרועים, ואדמה על-ראשו; ויהי בבואו אל-דויד, וייפול ארצה וישתחו. 

אני בחרתי בפסוק הזה כי אני אוהב את שאול המלך הוא איש חשוב.