שמואל ב - פרק א - פסוק ג הדפסה
ויאמר לו דויד, אי מזה תבוא; ויאמר אליו, ממחנה ישראל נמלטתי.