שמואל ב - פרק א - פסוק ח הדפסה
ויאמר לי, מי-אתה; ואומר אליו, עמלקי אנוכי.