שמואל ב - פרק א - פסוק יא הדפסה
ויחזק דויד בבגדיו, ויקרעם; וגם כל-האנשים, אשר איתו.