שמואל ב - פרק א - פסוק טו הדפסה
ויקרא דויד, לאחד מהנערים, ויאמר, גש פגע-בו; ויכהו, וימות.