שמואל ב - פרק א - פסוק יט הדפסה
הצבי, ישראל, על-במותיך, חלל:  איך, נפלו גיבורים. 

פסוק זה הוא חלק מקינת דוד.
זהו שיר שדוד שר למותם של שאול ויהונתן בקרב נגד הפלישטים.