שמואל ב - פרק ב - פסוק יב הדפסה
וייצא אבנר בן-נר, ועבדי איש-בושת בן-שאול, ממחניים, גבעונה.