שמואל ב - פרק ב - פסוק לא הדפסה
ועבדי דויד, הכו מבנימין, ובאנשי, אבנר:  שלוש-מאות ושישים איש, מתו.