שמואל ב - פרק ג - פסוק ט הדפסה
כה-יעשה אלוהים לאבנר, וכה יוסיף לו:  כי, כאשר נשבע יהוה לדויד--כי-כן, אעשה-לו.