שמואל ב - פרק ג - פסוק יח הדפסה
ועתה, עשו:  כי יהוה, אמר אל-דויד לאמור, ביד דויד עבדי הושיע את-עמי ישראל מיד פלשתים, ומיד כל-אויביהם.