שמואל ב - פרק ג - פסוק לו הדפסה
וכל-העם הכירו, וייטב בעיניהם, ככול אשר עשה המלך, בעיני כל-העם טוב.