שמואל ב - פרק ג - פסוק לח הדפסה
ויאמר המלך, אל-עבדיו:  הלוא תדעו--כי-שר וגדול נפל היום הזה, בישראל.