שמואל ב - פרק ה - פסוק כד הדפסה
ויהי כשומעך את-קול צעדה, בראשי הבכאים--אז תחרץ:  כי אז, יצא יהוה לפניך, להכות, במחנה פלשתים.