בראשית - פרק כז - פסוק כד הדפסה
ויאמר, אתה זה בני עשיו; ויאמר, אני. 

יעקב רימה את אביו הזקן שהיה עיוור, ואמר אני עשיו ולקח במקומו את הברכה, אז מה הפלא שלבן אח של רבקה רימה אותו בחזרה וכל השנים הייתי בכעס מדוע אני לאה נענשת על חטאי לבן בשעה שיעקב רימה רודם והרי הגונב מגנב פטור ולו זאת בלבד,עשו את יעקב ורחל קשוים ולאה לא מוזכרת בכלל למרות שרוב השבטים יצאו ממנה אפילו רחוב אחד אין על שמה