שמואל ב - פרק ט - פסוק ז הדפסה
ויאמר לו דויד אל-תירא, כי עשה אעשה עימך חסד בעבור יהונתן אביך, והשיבותי לך, את-כל-שדה שאול אביך; ואתה, תאכל לחם על-שולחני--תמיד. 

אנו מוצאים בפסוק זה שיש המשכיות לבית שאול