שמואל ב - פרק יא - פסוק ב הדפסה
ויהי לעת הערב, ויקם דויד מעל משכבו ויתהלך על-גג בית-המלך, וירא אישה רוחצת, מעל הגג; והאישה, טובת מראה מאוד. 

הפסוק מדבר על דוד המלך, שראה את בת שבע והתאהב בה מיד. ההוכחה היא שפסוקים הבאים, דוד ישלח את בעלה לקו החזית של המלחמה כדי שיהרג ודוד יוכל לקחת אותה לאישה.