מלכים א - פרק א - פסוק ג הדפסה
ויבקשו נערה יפה, בכול גבול ישראל; וימצאו, את-אבישג השונמית, ויביאו אותה, למלך. 

הפסוק מסופר על: נערה יפה בכול גבול ישראל ומצאו את אבישג שונמית