מלכים א - פרק א - פסוק טו הדפסה
ותבוא בת-שבע אל-המלך החדרה, והמלך זקן מאוד; ואבישג, השונמית, משרת, את-המלך. 

בת שבע באה לחדרו של המלך והמלך זקן ואבישג משרתת את המלך