מלכים א - פרק א - פסוק מג הדפסה
ויען, יונתן, ויאמר, לאדונייהו:  אבל, אדונינו המלך-דויד המליך את-שלמה.