מלכים א - פרק א - פסוק מו הדפסה
וגם ישב שלמה, על כיסא המלוכה.