מלכים א - פרק ב - פסוק ו הדפסה
ועשית, כחכמתך; ולא-תורד שיבתו בשלום, שאול.