בראשית - פרק כט - פסוק יא הדפסה
ויישק יעקוב, לרחל; ויישא את-קולו, ויבך. 

יעקב בכה כשפגש את רחל לראשונה,ההתרגשות והאהבה ממבט ראשון וידע שהיא תהיה בת זוגו, הוא אהב אותה ולא ידע עד כמה יהיה קשה להשיגה. אני מאחלת לכולם שיזכו לכזו אהבה, בלי שום ייסורים ועיכובים חלילה.