מלכים א - פרק ג - פסוק ט הדפסה
ונתת לעבדך לב שומע, לשפוט את-עמך, להבין, בין-טוב לרע:  כי מי יוכל לשפוט, את-עמך הכבד הזה. 

המשפט קולע בדיוק למה שצריך כל אדם כדי לבחור נכון.