מלכים א - פרק ה - פסוק ט הדפסה
וייתן אלוהים חכמה לשלמה ותבונה, הרבה מאוד; ורוחב לב--כחול, אשר על-שפת הים. 

מקווה שמשהו מחכמתו ותבונתו של שלמה זכתה להגיע גם אלי