מלכים א - פרק ח - פסוק א הדפסה
אז יקהל שלמה את-זקני ישראל את-כל-ראשי המטות נשיאי האבות לבני ישראל, אל-המלך שלמה--ירושלים:  להעלות את-ארון ברית-יהוה, מעיר דויד--היא ציון. 

כשעליתי לארץ ציון בצעירותי ניתן לי שמי ציונה עי הסוכנות היהודית, כשם נוסף לשם סניורה. פסוק זה משקף את חשיבות זקני העם בעת מעמד העלאת ארון הברית אל בית המקדש בעיר ציון.