מלכים א - פרק יא - פסוק ד הדפסה
ויהי, לעת זקנת שלמה, נשיו הטו את-לבבו, אחרי אלוהים אחרים; ולא-היה לבבו שלם עם-יהוה אלוהיו, כלבב דויד אביו. 

אני בחרתי בפסוק זה בגלל ש שזו דרך החיים שילדים הולכים בדרכי אבות.